Autorské čítanie z knihy Lucie Molnár Satinskej: Milý tato. Listy z tohoto sveta. 12. 4. 2023 o 17:00 v záhradnej čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

12.04.2023 17:00

Autorské čítanie medziriadkov.pdf (2538392) - pozvánka na stiahnutie

Vážení priatelia,

pozývame vás 12. apríla o 17.00 do záhradnej čitárne na Autorské čítanie Medziriadkov.

 

Medziriadky sú platforma mladej literatúry. Organizujú čítania, workshopy, literárne súťaže, skrátka rôzne formy, aby predstavili publiku mladých tvorcov z oblasti literatúry.

Teraz budeme medzi riadkami čítať z knihy Lucie Molnár Satinskej, ktorá zverejnila vo svojej najnovšej knihe (Milý tato. Listy z tohto sveta) svoje listy, ktoré písala svojmu otcovi Júliusovi Satinskému.

Druhou hostkou bude Lenka Kubriczká, mladá poetka, ktorá vyštudovala slovenčinu a španielčinu. Tá jej, podľa jej vlastných slov, otvára “príležitosť spoznať nové kultúrne kontexty a nazerať na svet, reálny i literárny, z rôznych perspektív.“

Moderovať bude Veronika Hubinská.


Tešíme sa na vašu účasť.

 

S pozdravom,

 

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/

 

 

logo_kniznica_emailKnižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1

918 20  Trnava

Tel.: 033 5511782

                              https://www.kniznicatrnava.sk