Vážení priatelia,

 

srdečne vás pozývame na stretnutie so súčasnou slovenskou autorkou Katarínou Gillerovou, ktoré sa bude konať v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave dňa 26. septembra (streda) 2018 o 17.00 hod.

Autorka je známa svojimi románmi zo súčasného slovenského prostredia. Z posledných románov sú známe Kroky v daždi, Ilúzia šťastie, Hra na milovanie, Aprílové slnko, Zvláštny príbeh, ap.

Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

 

Tešíme sa na vás,

 

S pozdravom,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

ved. útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782, 0911 098664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/