Alena Čermáková: Anton Srholec (stretnutie s autorkou knihy a filmu o Antonovi Srholcovi, 31. 3.2016 o 17:00 v Knižnici Juraja Fándlyho)

31.03.2016 17:00