Akord, obraz a slovo. Adventný večer s poéziou, hudbou a výtvarným umením v Moodra galery v Modre.

17.12.2019 00:00

V decembri 2019 sa v galérii Moodra galery v Modre, ktorú spravuje Mgr. Art. Peter Bliznák, uskutočnil Adventný večer poézie a hudby s názvom:

Akord, obraz a slovo.

Už druhý rok pán Bliznák umožnil, aby si hostia v týchto nádherných priestoroch galérie mohli v advente vychutnať krásu slova, hudby a obrazu.

Svoju zbierku poézie Dokonalá modrá v autorskom čítaní predstavila Judita Kaššovicová. Ľubomíra Miháliková interpretovala verše zo svojej novej zbierky Diva oliva a vodou ju do čitateľského sveta uviedla za vydavateľstvo RUAH Gabriela Spustová Izakovičová. Obe autorky priniesli do galérie éterickú atmosféru, spolu so spevom a hrou na gitare bluesmana Juraja Turteva, ktorý po doznení svojho hudobného prednesu porozprával obecenstvu o alikvotných tónoch.

Adventný večer obohatili výkladom o expozícii v galérii – o obrazoch maľovaných na šindľoch – manželia Loviškovci, sochár Viliam a výtvarníčka Marcela.

Diskusiu o hudbe, o slove a výtvarnom umení podporili aj ďalší vzácni hostia: Ján Juran, Ján Šimonovič, hostia z Kraľovian, redaktorka časopisu Šenkvičan, Juraj Mihálik a ďalší. Adventný večer v Modre bol skutočným balzamom na dušu a prípravou na Vianoce.