Adriena Horváthová: Spomienky votkané do príbehov. Nová kniha a životné jubileum autorky v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika 22. 10. 2016

22.10.2016 17:00

Nedávno sa v elegantných priestoroch Zrkadlovej sály Divadla Jána Palárika v Trnave konalo  pod záštitou Trnavského samosprávneho kraja a Mesta Trnava výnimočné podujatie pre celú kultúrnu verejnosť mesta.  Dáma, ktorá štvrťstoročie aktívne pôsobí v Matici slovenskej a už 22 rokov je predsedníčkou jej Miestneho odboru v Trnave, uvádzala svoju autobiografickú knihu "Spomienky votkané do
príbehov".  Príležitosťou k veľkej oslave bolo jej krásne životné jubileum, keďže sa presne v deň akcie
dožívala svojich 70.narodenín.

PhDr. Adriena Horváthová je osvietenou dušou trnavského kultúrneho života a neúnavnou organizátorkou
množstva významných spoločenských podujatí, ktoré rozvíja už dlhé roky. Veď spomeňme len Nočné verše promenád (t. r. 12.výročie), Celoslovenská literárna súťaž O cenu slovenského učeného tovarišstva (18.ročník), Tradičný matičný ples (23.ročník ). Je nositeľkou mnohých ocenení a dámou, ktorá si zaslúži
náš obdiv a úctu.

V rámci programu sa uskutočnila aj Módna prehliadka dizajnérky Gabriely Giotto, ktorá je dcérou Dr.
Adrieny Horváthovej, keďže išlo o narodeninový darček. Tí, ktorí prišli prvýkrát do kontaktu s tvorbou mladej
talentovanej dizajnérky, boli určite prekvapení, keďže tá už absolvovala úspešné módne prehliadky vo viacerých kútoch sveta, vrátane  Beirutu v Libanone či v Hollywoode a vo svojej rodnej Trnave mala premiéru. A treba povedať, že Trnavčania nešetrili potleskom. Najmä počas druhej časti prehliadky, kde tlieskali pri každom jednom modeli. Kým sa modelky prezliekali, prišiel na rad hudobný darček v podobe speváckeho vystúpenia Alfréda Vajaji, ktorého hlasoví odborníci nazývajú slovenský David Bowie. Oslávenkyni zaspieval dve skladby: slovenskú verziu My Way od legendárneho Franka Sinatru a kultovú Naked Eyes od
Davida Bowie.

Počas večera si hostia vypočuli interview o knihe aj krátku ukážku z poviedok, ktorú osobne predniesla samotná autorka. Nechýbali početné gratulácie oficiálnych aj rodinných hostí. Za všetkých spomenieme
predsedu MS  Ing. Mariána Tkáča, ktorý vyzdvihol aktívny kultúrny prínos Dr. Adrieny Horváthovej a odovzdal jej cenný dar Matičný kríž visiaci na stuhe s knihou a plastickým matičným znakom s textom : CENA PREDSEDU MATICE SLOVENSKEJ Adriene Horváthovej  pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú  činnosť pri napĺňaní programu MS v Trnave 22.októbra 2016        Ing. Marián Tkáč, PhD, predseda MS .  

Z poverenia predsedu Trnavského samosprávneho kraja vystúpila Dr. Ľubica Malá, vedúca odboru kultúry
a prečítala osobnú gratuláciu Ing. Tibora Mikuša. Aby hovorené slovo vystriedala hudba, prišiel zahrať a zaspievať aj dlhoročný frontman kultovej Trnavskej formácie The Breakers, riaditeľ niekdajšieho hudobného
festivalu DOBROFEST a rodinný priateľ Peter BONZO Radványi.

Nová kniha "Spomienky votkané do príbehov" sa uvádzali do života krásnymi pestrofarebnými jesennými listami,
ktoré priam ladili s farbou obalu knihy. Symbolický akt "krstu" prišli vykonať predseda MS Ing. Marián Tkáč spolu s Dr. Ľubicou Malou, vedúcou odboru kultúry TSK. Všetci gratulujúci hostia dostali od autorky čerstvý
výtlačok jej novej knihy a boli pozvaní na slávnostnú recepciu. Tam už v uvoľnenejšej atmosfére si mohli hostia ešte vychutnať krásne tanečné vystúpenie argentínskeho tanga v podaní Doda Granca s partnerkou, ktorí patria medzi top lektorov v rámci EÚ. Prezentácia novej knihy aj oslava 70.narodenín Dr. Adrieny Horváthovej boli krásnym umeleckým zážitkom. Srdečne blahoželáme!