90 rokov vzniku Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, 23.2.2017 o 10:00 v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika

10.02.2017 23:36

 

T L A Č O V Á  S P R Á V A

 

Názov podujatia:        90 rokov vzniku Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Miesto konania:          Divadlo Jána Palárika – Zrkadlová sieň

Termín konania:         23. februára 2017 o 10.00 hod.

_________________________________________________________________________

 

 

História knižnice sa začala písať 14. februára 1927, keď o 18. hodine bola za účasti predsedu Knižničnej rady dr. Františka Tomsu slávnostne otvorená Verejná knižnica mesta Trnavy. K dispozícii mala dve miestnosti v budove meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ul. č. 4 . Za knihovníka bol vymenovaný odborný učiteľ Eugen Rott. Za správny chod knižnice zodpovedala knižničná rada. Jej členmi boli vážení občania mesta, zväčša učitelia a úradníci; funkcia predsedu a členov knižničnej rady bola čestná a trvala dva roky. Knižnica mala asi 700 kníh v hodnote 13 tisíc korún. Verejnosti bola prístupná po tri večery v týždni.

 

Od tohto významného dátumu prešlo 90 rokov a nasledovníčkou Verejnej knižnice mesta Trnavy  je v súčasnosti Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Je najväčšou verejnou knižnicou v kraji. Zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj. Plní funkciu krajskej, regionálnej knižnice  a zároveň slúži občanom mesta Trnava. Jej činnosť je bohatá. Jej snahou je poskytovať čo najlepšie služby, zodpovedajúce potrebám všetkých používateľov v modernej dobe.

Momentálne disponuje knižničným fondom o počte zväzkov takmer 217 tisíc. Čitatelia majú k dispozícii 257 exemplárov časopisov. V roku 2016 pribudlo do fondu 4565 knižničných jednotiek. Registruje približne 11 tisíc aktívnych používateľov, 280 tisíc výpožičiek a 261 tisíc návštevníkov.

Ročne zrealizuje 670 podujatí pre všetky vekové a záujmové skupiny, pripraví množstvo rešerší a propaguje svoju činnosť aj v edičnej oblasti.

Je držiteľom Pamätnej medaily predsedu TTSK Tibora Mikuša za prácu pri rozvoji kultúry a vzdelania TTSK (2007).

 

Výročie knižnice si chce knižnice pripomenúť slávnostným programom, ktorý sa uskutoční

23. februára 2017 o 10.00 hodine v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave.

 

Svoje výročie pod príležitostným logom  si pracovníci knižnice budú pripomínať počas celého roka. V rámci Týždňa slovenských knižníc bude vyhlásená súťaž vo vlastnej tvorbe Literárny salón Trnava, pripravuje sa vydanie publikácie Napísali o nás a celá škála podujatí pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.

 

 

 

B. Jakubáčová, KJF v Trnave