60. ročník Jánošíkových dní v Terchovej 27. - 31. júl 2022

18.07.2022 10:15

60. Jánošíkove dni - plagát.pdf (5,6 MB)

Jánošíkove dni 2022 - vizuál.pdf (3,2 MB)

                     60. ročník Jánošíkových dní

 

Dátum konania: 27. – 31. júl 2022

  

Pripravovaný jubilejný 60. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej

sa uskutoční v dňoch 27. až  31. júla  2022. Hlavným organizátorom podujatia je Obec Terchová, spoluorganizátormi Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline a Mesto Žilina. Z verejných zdrojov ho podporil  Fond na podporu umenia. Tento populárny a divácky vyhľadávaný festival má už tridsaťjeden rokov medzinárodný charakter, pričom za ten čas sa na ňom predstavilo niekoľko tisíc účinkujúcich z vyše 30 krajín sveta. Ako jedna z mála veľkých kultúrnych akcií na Slovensku sa Jánošíkove dni konali aj počas dvoch rokov trvajúcej covidovej pandémie.      

   Kľúčovým slovom festivalu je v tomto roku akronym K.U.M.Š.T. (Kúzlo umenia modernosti šesťdesiatročnej tradície). Jubilujúce Jánošíkove dni budú trvať päť dni. Organizátori pripravili

mimoriadne bohatý, atraktívny program, ktorý sa začne v stredu 27. júla večer v rodnej osade Juraja Jánošíka. Popri hudbe, speve a premietaní nebude u Jánošov chýbať ani draženie repliky Jánošíkovej čiapky, ohňová šou či zbojnícka vatra.

   Nasledujúce štyri dni budú popri dominantných folklórnych programoch vyplnené výstavami (Zdeno Horecký, František Mucha, ornament, filmové a televízne kostýmy, storočnica slovenskej kinematografie), prezentáciami ľudových remesiel, tvorivými dielňami, školou tanca, divadelnými predstaveniami pre deti aj dospelých, koncertmi world music, premietaním filmov, nočným hraním a inými sprievodnými akciami. Spomenúť treba tiež vytvorenie ustanovujúceho rekordu spoločne hrajúcich terchovských predníkov (primášov) a charitatívne aktivity (darovanie heligónky zo strany výrobcu Emila Jelinka).

   Dlhodobo stabilné miesto majú v rámci festivalovej dramaturgie  samostatné detské programové bloky a program seniorských telies z celého Slovenska. Neodmysliteľnou zložkou záverečného dňa býva divácky atraktívny konský vozový sprievod – s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. Ako je všeobecne známe, ide o erbové podujatie Jánošíkových dní a tento rok odštartuje po päťdesiaty piaty raz. Veľkú pozornosť púta tiež nedeľná svätá omša za nositeľov ľudových tradícií (za aktívnej účasti krojovaných muzikantov a spevákov z domova i zo sveta).

   Nezabudnuteľné zážitky a iskrivú atmosféru tradične sľubuje piatkový terchovský galavečer

(29. júla, 20.30 h). Folklórny výkvet Jánošíkovho kraja opätovne v celej kráse a majestátnosti oslávi  terchovskú muziku, zapísanú v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.   V sobotnom medzinárodnom galaprograme v amfiteátri Nad bôrami

(30. júla, 20.30 h) vystúpia účinkujúci z Terchovej, Slovenska, Česka, Talianska a Ukrajiny. Záverečné „slovo“ bude, samozrejme, opätovne patriť monumentálnemu Terchovskému ľudovému orchestru a zboru (symfoňák).  

   Jubilejný 60. ročník Jánošíkových dní vyvrcholí v nedeľu 31. júla originálnym predstavovaním furmanov a muzík (12.30 h), respektíve záverečným galaprogramom v amfiteátri Nad bôrami Variácie silnej tradície (14.30 h) – pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Galaprogram bude venovaný vlaňajšiemu zápisu prvku Jánošíkovská tradícia do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

   Spomenuté tri galaprogramy odvysiela v priamom televíznom prenose TV Noe.

 

INFOSERVIS

Počas 60. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej sa na deviatich pódiách (amfiteáter Nad bôrami, areál pod sochou Juraja Jánošíka, Relaxačno-informačné centrum Terchovec, Kultúrny dom A. Hlinku, Terchovská galéria umenia, osada Jánošovia, areál pred obecným úradom, Diecézna svätyňa svätých Cyrila a Metoda v Terchovej, Mariánske námestie v Žiline) predstaví v rámci 40 programových blokov vyše 1 600 účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska, Talianska a Ukrajiny.

   Organizátori prosia divákov, ktorí prídu na programy do amfiteátra Nad bôrami, aby za daždivého počasia nepoužívali dáždniky, ale pršiplášte. V prípade krajne nepriaznivých poveternostných podmienok budú exteriérové programy presunuté do Relaxačno-informačného centra Terchovec.     

 

Vstupenky

Osada Jánošovia (streda 27. 7.): 10 eur

Relaxačno-informačné centrum Terchovec (piatok, 29. 7.): 5 eur za všetky tri programy

RIC Terchovec (sobota 30. 7., predpoludnie): 5 eur

RIC Terchovec (sobota 30. 7., popoludnie): 8 eur za všetky tri programy

RIC Terchovec (štvrtok 28. 7., komorný program): 10 eur

Amfiteáter Nad bôrami (štvrtok 28. 7.): 15 eur  /zľavnený 10 eur/

Amfiteáter (piatok 29. 7., galaprogram): 15 eur  /zľavnený 10 eur/

Amfiteáter (sobota 30. 7.,  popoludnie): 8 eur

Amfiteáter (sobota 30. 7., galaprogram): 20 eur  /zľavnený 15eur)

Amfiteáter (nedeľa, 31. 7.): 15 eur  /zľavnený 10, eur; obyvatelia Terchovej zdarma/

Permanentka (platí len na programy do amfiteátra): 45 eur  /zľavnená 30 eur/

   Pre programy Noc s muzikou v piatok (29. 7.) a sobotu (30. 7.) platí, že vstup do Relaxačno-informačného centra Terchovec majú osoby s platnou vstupenkou na ktorýkoľvek program z ktoréhokoľvek dňa + držitelia permanentiek.

   Zľavnený lístok sa vzťahuje na dôchodcov (ročník narodenia 1959 a starší) a ZŤP s preukazom (vozičkár so sprievodom). Občania s trvalým pobytom v Terchovej majú voľný vstup na detský a seniorsky program v amfiteátri (sobota 30. 7. popoludní) + záverečný galaprogram v amfiteátri (nedeľa 31. 7. popoludní)  

   Na programy pod sochou Juraja Jánošíka, v Kultúrnom dome Andreja Hlinku a Terchovskej galérii umenia bude vstup voľný.

 

Predpredaj lístkov

www.predpredaj.sk

 

Ubytovanie

Pre menej náročných návštevníkov bude pod sochou Juraja Jánošíka vytvorený priestor na stanovanie.

 

Doprava

Počas Jánošíkových dní, presnejšie od 29. do 31. júla 2022, bude na ceste č. II/583 v obci Terchová:

- od piatka 29. 7. 16.00 h  do nedele 31. 7. 18.00 h

Určené prenosné dopravné značenie obmedzujúce tranzit cez obec

Obmedzenie dopravy nebude platiť pre účastníkov festivalu, linkové autobusy SAD, vozidlá zásobovania a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Tranzitujúci vodiči majú možnosť obchádzky Terchovej odklonom dopravy, ktorý bude vyznačený dopravnými značkami. Na parkovanie vozidiel účastníkov festivalu budú vyčlenené záchytné parkoviská, krajnice miestnych komunikácií v obci

a označené verejné priestranstvá. Plynulosť dopravy bude na exponovaných miestach v obci zabezpečená aj prostredníctvom regulovania dopravy organizátormi podujatia v spolupráci s Policajným zborom SR.

 

Kontakty

Informácie o programe

tel. 041 569 51 29, 0911 924 189, 0903 454 233, mks@terchova.sk

Technicko-organizačné zabezpečenie

tel. 0903 528 113

Obecný úrad Terchová

tel. 041 569 51 38, terchova@terchova.sk

Miestne kultúrne stredisko

tel. 0911 924 189, 041 569 51 29, mks@terchova.sk

Štátna polícia

tel.  158

Lekárska pohotovostná služba

tel. 155

www.janosikovedni.sk

www.terchova.sk

www.facebook.com/JanosikoveDni

                                                                                                                            

Autor tlačovej správy: Peter CABADAJ

šéfdramaturg Jánošíkových dní

Terchová, 22. júla 2022

 

          OBEC TERCHOVÁ, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, 

                   KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

 

 

                  JÁNOŠÍKOVE DNI V TERCHOVEJ                                                    

    JUBILEJNÝ 60. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FOLKLÓRNEHO FESTIVALU

                                               (27. júl – 31. júl 2022)

       

 

                                                                              

 S T R E D A  27. júla

 

 

20.00 h

Jánošovia

(rodná osada Juraja Jánošíka)

 

                                             ČOŽE JE TO ŠESŤDESIATKA!     

                                                Slávnostné otvorenie festivalu spojené                     

s premietnutím filmového dokumentu, dražbou historickej repliky

Jánošíkovej čiapky, ohňovou šou a zbojníckou vatrou

 

účinkujú: terchovská muzika Sokolie zo Skalice, Arzén (Jaro Gažo, Paľo Cabadaj, Igor Klein), Vladimír Maruna (spoluzakladateľ Jánošíkových dní), Tomáš Dikoš, Jana Michálková, Duo Kyseli Krastafci & Veselá ohňová šou

scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj

  

 

Š T V R T O K  28. júla  

 

 

17.30 h

RIC Terchovec                                 

                                                                                                     

                                                        LEGENDY                               

                                      Program venovaný 60. ročníku festivalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                  

účinkujú: Arzén, Jan Karpiel-Bulecka (Poľsko), Peter Cabadaj, Vincent Krkoška, Ján Miho, Zdeno Horecký, František Mucha, Janka Patrnčiaková, Martin Repáň & Repáňovská muzika, SĽUK, Spojené muziky terchovské, Ťažká muzika   

konferencierka: Gabriela Tomajková

scenár, réžia: Juraj Hamar

garant: Rudolf Patrnčiak

                                       

20.30 h

Amfiteáter Nad bôrami

  

                                Jozef Gregor Tajovský: STATKY-ZMÄTKY                                         

                                     Predstavenie Terchovského národného divadla

                                                                                                          

účinkujú: Martin Novák, Anna Bobáňová, Vladimír Maruna, Mária Bukovinská, Veronika Hajasová, Jaroslav Ondruš, Martina Gersichová, Peter Laurenčík, Soňa Zichová, Vladimír Švec, Samuel Laurenčík

dramaturgia: Bibiána Janšová

scéna, svetlá: Dávid Švec

zvukový mix: Vratislav Polanecký      

réžia: Vlado Švec

 

22.30 h

Amfiteáter Nad bôrami         

 

                                                 VUS ONDRÁŠ (Česko) & SĽUK

                                                                                   Spoločné vystúpenie                                                         

                                                                                                                                                                                   

 garant: Rudolf Patrnčiak

 

 

P I A T O K  29. júla           

 

 

                                                    POĎME SPOLU SPIEVAŤ 3

                             Prezentácia projektu „hrajúcich“ autobusových zastávok

 

10.00 h – Repáňovia (Struháreň)

účinkujú: Martin Dikoš & Repáňovská muzika

 

10.00 h – Nový dvor (pod Bobotami, Vrátna)

účinkujú: Alojz Mucha & ĽH Dikošovci

 

10.00 h –  Vyšný koniec (ústredie)

účinkujú: Peter Cabadaj & ĽH Bielkovci

 

11.00 h – Panská lúka (Struháreň)

účinkujú: Martin Dikoš & Repáňovská muzika

 

11.00 h – Štefanová (konečná)

účinkujú: Alojz Mucha & ĽH Dikošovci

 

11.00 h – Autobusové nástupište (ústredie)

účinkujú: Peter Cabadaj & ĽH Bielkovci                                                                                                                                         

 

13.00 h

RIC Terchovec                                

                                                                                   

                  KOSTÝMOVÁ VÝPRAVA V TELEVÍZNYCH FILMOCH A INSCENÁCIÁCH  

                                               Vernisáž výstavy  zo zbierok Šatnice Matice slovenskej

 

Venované 60. výročiu nakrútenia dvojdielneho filmu Jánošík režiséra Paľa Bielika                                

kurátorka: Alena Hrušková

hudobný hosť: ĽH Dikošovci

scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj

 

14.00 h

RIC Terchovec

 

                                             SĽUK: GAŠPARKO

                                        Tanečná veselohra pre deti od 4 do 9 rokov

 

choreografia: Ján Blaho

hudba: Stanislav Palúch

námet, scenár, réžia: Juraj Hamar

 

15.15 – 16.00 h

RIC Terchovec

 

                                                  TANEČNÝ DOM PRE DETI

 

lektori: KAF Hojana                                                     

                                                                                                                                            

15.00 h

Kultúrny dom A. Hlinku

 

                                                    KEĎ SA POVIE FERO MUCHA...

                                             Vernisáž výstavy a premietnutie filmu pri príležitosti  

                                                                       75. výročia tvorcovho narodenia

                                                                                                                          

účinkujú: Anna Dávidíková & Zuzana Patrnčiaková

scenár a réžia filmu: Slavomír Chmela

(nedožitá deväťdesiatka)

vstupné slovo: Peter Cabadaj

 

15.00 h

Mariánske námestie v Žiline

 

                                                 ŽIVÁ POZVÁNKA DO TERCHOVEJ

                                                    Vystúpenie folklórneho súboru ROZSUTEC 

 

garant: Mesto Žilina

 

16.15 – 17.15 h

RIC Terchovec

 

                                        Lidovec zo Solčian (mužská spevácka skupina)   

                                        

                                        ĽH Baločkári

                                               

garant: Rudolf Patrnčiak

 

17.00 h

Areál pod sochou Juraja Jánošíka

 

                                                               NEBESKÁ MUZIKA

                                                                 Koncert world music

                                                                                               

18.30 h

Areál pod sochou Juraja Jánošíka                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                              

                                                                    ARZÉN 

                                                                     Koncert                                                          

                                                                                                            

20.00 – 20.25 h

Amfiteáter Nad bôrami

                                    

                                                    „...NA PREDEK SOM BEŽEL“                      

                           Ustanovujúci rekord spoločne hrajúcich terchovských predníkov

 

garant: Alojz Mucha

 

20.30h                                                                                                                     

Amfiteáter Nad bôrami                                          

 

                                  „...HRAJŽE MI MUZIČKA, PEKNÉ JE TO“                                                                                   

                                                         Terchovský  galaprogram          

 

účinkujú: terchovské muziky Terchová, Sokolie, Haštrle, Vršanská muzika, Repáňovci, Blanciar, Vojtekovci, Z dolniakov, Ťažká muzika, ľudové hudby Jasmínky Vallovej, Bielkovci, bratov Balvoňovcov, spod Sokolia, Jána Rybára, Ženy spod Rozsutca, Sestry Opálkové, Terchovské ženičky & terchovskí dôchodci, folklórne súbory Chotár, Rozsutec, Malý Rozsutec po 50 rokoch, Senior Rozsutec, Jasmínka Vallová, Martin Repáň, Zuzka Patrnčiaková, Martošovci   

konferencierka: Lucia Langová

scenár, réžia: Vincent Krkoška         

 

                                                              K.U.M.Š.T                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                      

23.30 – 03.00 h

RIC Terchovec

 

                                              NOC S TERCHOVSKOU MUZIKOU

   

garant: Jakub Paška

                 

 

S O B O T A  30. júla

 

 

10.00 h

Terchovská galéria umenia                                                                                                                                      

                                

                  ZDENO HORECKÝ: Život s krajinou (výber z tvorby 1956 – 2022)   

                                            Vernisáž výstavy najstaršieho slovenského výtvarníka

                                                  spojená s premietnutím  dokumentárneho filmu

                                                                                             

hudobný hosť: Ťažká muzika z Terchovej

kurátorka výstavy: Darina Arce

                                                                                                                                      

10.00 – 12.00 h

RIC Terchovec                                                                                                                         

 

                                         DFS & FS Dúbravček

                                        

                                         Heligonkári Jarky Jelinkovej  

                                        

                                         ĽH Parta zo Strečna      

 

                                         Terchovská muzika Sokolie zo Skalice 

                                 

10.00 – 13.00 h

Kultúrny dom A. Hlinku                                                                                                                        

                                                         

                                                   MUZIKANTSKÁ ZLATÁ DIELŇA

                                                           Kurzy inštrumentálnej hudby

 

garanti: Andrej Dostál, Vladimír Moravčík                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                              

12.00 h      

Amfiteáter Nad bôrami                                                                                                                                                                                                                   

                                    

                                 „JAKO ZME SA NAUČELI, TAK ZME AJ UROBELI...“

                                       Program detských folklórnych súborov a sólistov

                                                                           zo Žilinského kraja                                                                      

 

účinkujú: detské folklórne súbory Stavbárik zo Žiliny. Ďumbier z Liptovského Mikuláša, Malý Lysec z Belej-Dulíc, folklórna skupina Bukovinka z Turzovky, Goralská muzika bratov Brnušákovcov zo Suchej Hory    

garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline                                                                        

 

13.45 h

Amfiteáter Nad bôrami  

 

                                                                 SENIORI X.                          

         Jubilejný program slovenských seniorských folklórnych

súborov a skupín 

                                                                                                                                                                        

účinkujú: seniorklub Družba z Trenčína, folklórne súbory Karpaťanin z Prešova, Kopa z Myjavy, Starišan z Prešova, Vagonár – stará škola z Popradu, Vršatec senior z Dubnice nad Váhom, folklórny súbor Magurák & detský folklórny súbor Maguráčik z Kežmarku, Kubánkov sen, Na Furt z Bratislavy, folklórny klub Omladina z Košíc, mužské spevácke skupiny Hájiček z Chrenovca-Brusna, Hnojňaňe z Michaloviec, Imro Oravec z Košíc a ďalší 

recitácia: Ida Rapaičová

námet, scenár, réžia, moderovanie: Alojz Špaček

asistenti realizácie: Naďa Čermáková & vedúci súborov

 

 

15.00  h

Kultúrny dom A. Hlinku

                                       

                                      ORGANISTA VINCO PATRNČIAK         

                                                    Premietnutie filmového dokumentu

                                                   pri príležitosti 100. jubilea narodenia                            

                                                                                       

scenár a réžia filmu: Milan Kosec

 

                                      DOBRÁ NOVINA, ŠŤASTNÁ HODINA                                       

                                Premietnutie filmového dokumentu pri príležitosti nedožitej

                                      osemdesiatky jeho scenáristu a režiséra VLADA ONDRUŠA     

 

vstupné slovo: Peter Cabadaj

                                          

16.30 – 19.00 h

RIC Terchovec

   

                                                          DsFS Zázrivček & ĽH Zázrivá

 

                                                          ĽH DsFS Vienok

                                                                

                                                          Oprášené krpce – folklórni nadšenci zo Žiliny                                                    

                                                

                                                          FS Magurák & DsFS Maguráčik

 

                                                          DsFS Radosť

 

garant: Rudolf Patrnčiak                                                 

                                                                                                                           

20.30 h                                                                                                   

Amfiteáter Nad bôrami                                                                                               

                                                      

                                                       ČI ZHORA, ČI ZDOLA...                                                                   

                                                      Medzinárodný galaprogram                                                                                                         

 

účinkujú: heligonkári SZUŠ Akadémia muzika Terchová a Heligónkovej akadémie, Zakarpatský ľudový súbor (Ukrajina), dievčenská kapela Devany, folklórne súbory Jagár  (Česko), Ruthenia (Slovensko), Kaláscima (Taliansko), Muzikantská zlatá dielňa, Terchovský ľudový orchester a zbor (symfoňák)

moderátor: Roman Bomboš                                                                                                                                                                                       

scenár, réžia: Vladimír Moravčík

 

                                              Duo Kyseli Krastafci &Veselá ohňová šou

                                    

23.30 – 04.00 h

RIC Terchovec

 

                                                                   NOC PRI MUZIKE

 

účinkujú: Zlaté husle & Partia od Žiliny

garant: Andrej Dostál

 

 

N E D E Ľ A  31. júla

 

 

8.30 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda

 

                                                   Svätá omša za nositeľov ľudových tradícií

 

celebruje: páter Pavol Hudák, SVD

slávnostný kazateľ: páter Leoš Ryška, SDB

hra na organe: Janka Patrnčiaková

účinkujú: Chorus & Spojené muziky terchovské

 

 

10.00 h

Areál pred obecným úradom

 

                                                 „A VERU POŠIBAJ KONÍČKA VE VOZE...“

                       55. konský vozový sprievod  

 

asistent realizácie: Jaroslav Lysičan

scenár, réžia: Ján Miho  

 

11.00 – 12.00 h

Areál pod sochou Juraja Jánošíka

 

                                                                  Kaláscima (Taliansko)

                                                                               

                                                       Zakarpatský ľudový súbor (Ukrajina) 

 

garant: Vladimír Moravčík                                                                                                                                                            

                                                                                                                            

12.30 h

Areál pod sochou Juraja Jánošíka

                                       

                                 „KONÍČEK SIVASTÝ, PRENES MA CEZ MOSTY...“

                                                   Predstavovanie furmanov a muzík

 

scenár, réžia: Ján Miho

 

14.30 h

Amfiteáter Nad bôrami      

 

                                                VARIÁCIE SILNEJ TRADÍCIE

                                     alebo Jánošíkovská tradícia v Reprezentatívnom

                             zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska 

                                                                                            

                                         Záverečný galaprogram pod záštitou predsedníčky

                                                        Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

 

účinkujú: Bobáňovci – terchovský orchester ľudových nástrojov, folklórne súbory Rovňan z Veľkého Rovného, Jánošík zo Svitu, ženská spevácka skupina Čriepky z Ružomberka, ľudová hudba folklórneho súboru Jánošík z Partizánskeho, Gorol muzička zo Skalitého, Milan Roob z Martina, KAF Hojana zo Žiliny

moderátorka: Marcela Čížová

scenár, réžia: Peter Cabadaj  

garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

 

                V prípade krajne nepriaznivého počasia budú exteriérové programy        

                                        presunuté do RIC Terchovec

 

        

                                                                    .-.-.-.-.

                                         

 

15. júl – 29. augusta

Makovického dom v Žiline

Ornament

Výstava

garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

(otvorenie 14. 7.)

 

SOBOTA 30. júla

 

9.00 – 17.00 h

Vysunutá expozícia Považského múzea v Terchovej

Zbojníckym chodníčkom

Sprievodné programy

garant: Považské múzeum v Žiline

 

10.00 h (foyer Terchovskej galérie umenia)

Storočnica vzniku slovenskej kinematografie

Sprístupnenie panelovej výstavy

garant: Peter Cabadaj

 

10.00 – 16.00 h (pod sochou Juraja Jánošíka)

Remeselné dielne

garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline