30. výročie obnovenia Trnavskej univerzity 4. 5. 2022 o 15:00 v aule Pazmaneum v Trnave

04.05.2022 15:00

Milí priatelia,
srdečne vás pozývame na diskusiu pri príležitosti 30. výročia obnovenia
Trnavskej univerzity.
Tešíme sa na vás

Zuzana Martinkovičová


PhDr. Zuzana Martinkovičová
Univerzitné pracovisko
Univerzitná knižnica TU
Trnavská univerzita v Trnave
+421335939359
zuzana.martinkovicova@truni.sk

[Trnavská Univerzita]