15. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022 16. 7. 2022 (sobota) o 15.00 h v areáli kláštora na Veľkej Skalke

16.07.2022 15:00
Mesto Trenčín • Trenčiansky samosprávny kraj • Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne • T-VIA, o. z. • Farský úrad Skalka nad Váhom
Vás srdečne pozývajú na slávnostnú vernisáž 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022 • Prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu za účasti autorov dňa 16. 7. 2022 (sobota) o 15.00 h v areáli kláštora na Veľkej Skalke • Hudobný hosť: Miriam Kaiser Trio • Moderuje: Štefan Bučko • Vstup na podujatie je voľný
Katalóg z 15. ročníka Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS – SKALKA 2022 si môžete prezrieť web stránke VISIT TRENČÍN:
 
 

--

Jozef Vydrnák
výtvarník - artist
Centrum 1 35/82
(SK) 018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
+421 905 960 276