Úvaha riaditeľa knižnice pavla Tomašoviča nad literárnym vianočným odkazom Karla Čapka.

22.12.2021 17:00

Vážení priatelia,

 

sledujte nás 22. decembra o 17.00 hod. na našom Youtube kanáli https://www.youtube.com/kniznicatrnava

Vypočujete si úvahu riaditeľa knižnice Pavla Tomašoviča nad literárnym vianočným odkazom Karla Čapka.

youtu.be/Qi859eqzWK0

 

Zároveň mi dovoľte, aby som vám poďakovala v mene celej knižnice za vašu spoluprácu a priazeň.

 

Prajem vám všetkým pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

 

S úctou,

 

Mgr. Emília Dolníková

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vedúca útvaru výpožičných služieb

Rázusova 1

918 20  Trnava

 

tel.: 033 5511782 mobil: 0911 098 664

e-mail: edolnikova@kniznicatrnava.sk

https://www.kniznicatrnava.sk

https://www.facebook.com/Kni%C5%BEnica-Juraja-F%C3%A1ndlyho-v-Trnave-221888937824206/