Modranské veršobranie k nedožitým 80. nar. Vincenta Šikulu a 80. nar. Miroslava Feldeka