Letná čitáreň v záhrade Mestského kultúrneho strediska v Modre (Foto Juraj Taliga)