V tomto priečinku nájde fotografie z literárnych podujatí Trnavskej odbočky SSS, podujatí SSS, Knižnice Juraja Fándlyho, mesta Trnava a spisovateľov regiónu i spisovateľov - hostí, ktorí doň zavítali