Vinše a spomienky

Vinše a spomienky

09.05.2018 10:11
Čo nájdete v tomto priečinku?  Dedikačné básne, spomienky a vinše k jubileám básnikov, spisovateľov, ilustrátorov. Jubileá sú vzácne okamihy, kde sa človek zastaví, obzrie, pokochá dielom, vzpruží životné sily do ďalšej tvorby a života. Možno tu však nájsť aj spomienky na vzácnych ľudí, ktorí...